CHOREO

Soutěžní pravidla

Účast na soutěži


 • Soutěže se mohou účastnit všichni členové i nečlenové všech tanečních organizací na území ČR a také všechny taneční skupiny ze členských států Evropské Unie, které splňují podmínky soutěžního řádu dle vypsaných propozic k dané soutěži.
 • Soutěžící se mohou účastnit soutěží bez klubové příslušnosti a není jejich povinností být členy jednoho tanečního klubu.
 • Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže.
 • Při soutěži formací může každý soutěžící tanečník soutěžit v každé soutěžní disciplíně dané věkové kategorie v neomezeném počtu formací.
Věkové kategorie


 • MINI - soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku.
 • DVK - soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší 9 - 11 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící mladší o 2 roky a o 1 rok starší, těchto tanečníků může být max. 50 % z celkového počtu soutěžících ve formaci.
 • JVK - soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší 12 - 15 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 2 roky mladší nebo o 1 rok starší, těchto tanečníků může být max. 50 % z celkového počtu soutěžících ve formaci.
 • HVK - soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 16 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 2 roky mladší, těchto tanečníků může být max. 50 % z celkového počtu soutěžících ve formaci.
 • HVK2 - soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně věk 25 let.
Výkonnostní kategorie


 • BEGINNER - kategorie pro začínající tanečníky tančící max. 2 roky, mohou se účastnit postupových soutěží max. v kategorii HOBBY.
 • BASIC - mírně pokročilí tanečníci, kteří se účastní postupových tanečních soutěží CDO v kategorii HOBBY (umisťují se na medailových pozicích) a 2.ligy.
 • MASTER - zkušení tanečníci, kteří se účastní vrcholových tanečních soutěží.
Soutěžní disciplíny


 • Street choreo velké formace MASTER ............. DVK, JVK, HVK
 • Street choreo velké formace BASIC ................. DVK, JVK, HVK
 • Street choreo velké formace BEGINNER ......... DVK, JVK
 • Street choreo velké formace ............................. MINI, HVK2
 • Street choreo malé formace ............................. MINI, DVK, JVK, HVK
 • Street battle ....................................................... DVK, JVK, HVK
 • Street Show choreo ........................................... MINI, DVK, JVK, HVK
 • Mega crew ......................................................... bez rozlišení věku
Technická pravidla


Počty tanečníků

 • Počet tanečníků v choreografii Street choreo malé formace 3 - 8 (min. - max.).
 • Počet tanečníků ve street battle 3 - 8 (min. - max.).
 • Počet tanečníků v choreografii Street choreo velké formace 9 - 24 (min. - max.).
 • Počet tanečníků v choreografii Street Show choreo 5 - 24 (min. - max.).
 • Počet tanečníků v choteografii Mega crew 25 a víc (min. - max.).

Délka choreografií

 • Délka tanečních choreografií je v rozmezí 2:00 - 4:00 minut.
 • Délka tanečních choreografií v kategorii BEGINNER je v rozmezí 1:30 - 4:00 minut.
 • Délka tanečních choreografií v Mega crew je v rozmezí 2:00 - 10:00

Taneční plocha:

 • Soutěžní plocha je minimálně 12 x 14 metrů.
 • Taneční povrch baletizol.

Prostorové zkoušky:

 • Na prostorové zkoušky mají nárok pouze soutěžní teamy ve věkových kategoriích MINI a DVK.

Rekvizity a kulisy:

 • "Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ), kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd... ) automaticky se tato věc stává rekvizitou.
 • "Kulisou" se rozumí předmět ( STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S VLASTNÍM ZDROJEM ENERGIE atd. ), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie.

Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány.

Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

Pořadatel není povinen pojistit účastníky soutěže proti nebezpečí úrazu.
Popis disciplín


STREET CHOREO - platí pro malé i velké formace

 • Hudba: vlastní nahrávka ve stylu street dance (hip hop, house, funk, atd.).
 • Popis stylu: libovolný street dance styl, nebo jejich kombinace (Hip hop, House, Dancehall, Waacking, Locking, Popping, B-boying, Krump, atd.).
 • Rekvizity, kulisy: nejsou povoleny. Pokud se užívá věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud věc není odložena na parket či mimo něj.
 • Akrobacie, zvedačky: povoleny.

STREET BATTLE

 • Hudba: pouští DJ
 • Popis stylu: Preferuje se stylová různorodost, variabilita prvků a technická úroveň, vysoce se cení soulad s hudební předlohou. V battlu se preferují sólové prezentace, dvojičky a trojičky, preferuje se stylová různorodost, variabilita prvků a technická úroveň, vysoce se cení improvizace, soulad s hudební předlohou a vychytávky. Nemělo by převládat hromadné, skupinové či formační tancování.
 • Rekvizity, kulisy: nejsou povoleny. Pokud se užívá věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud věc není odložena na parket či mimo něj.
 • Akrobacie, zvedačky: povoleny.

STREET SHOW CHOREO

 • Hudba: vlastní nahrávka.
 • Popis stylu: zahrnuje choreografie zpracovávající určité téma nebo děj s využitím všech aspektů show, tzn. spojení obsahu, tématu, hudby, taneční techniky a tanečních stylů street dance, včetně využití kostýmů, kulis a rekvizit.
 • Rekvizity, kulisy: povoleny.
 • Akrobacie, zvedačky: povoleny.
MEGA CREW
 • Hudba: vlastní nahrávka
 • Popis stylu: Soutěžící mohou předvést jakékoliv taneční techniky. Taneční předvedení střídajících se skupin různých věkových kategorií může být ve vystoupení zařazeno, ale nesmí dominovat. Sólová vystoupení nebo předvedení menších skupin tanečníků nesmí být zařazena více jak 50% celkového vystoupení.
 • Rekvizity, kulisy: povoleny.
 • Akrobacie, zvedačky: povoleny.
Hodnocení soutěžních choreografií


 • Choreografie je zásadním prvkem. Choreograf se nesnaží vytvořit demo, kde tanečníci předvedou, co vše umí a s jakými styly byli seznámeni. Není třeba kombinovat větší množství stylů a technik.
 • Jednotlivé styly a techniky jsou pro choreografa pouze nástroj pro vytvoření co nejlepší a nejoriginálnější choreografie.S důrazem na to je porotci hodnocena choreografie, technika a image.
 • U disciplíny SHOW CHOREO je navíc kladen důraz na předvedenou show.
 • Vysoce je hodnoceno vystavení choreografie od samého začátku až do konce, její dynamika a gradace, vhodná délka choreografie.
 • Vysoce je hodnocena tvarová různorodost formace, dynamické přechody a změny tvaru, využití hloubky a šířky tanečního prostoru.
 • Vysoce je hodnocena synchronizace při zachování stylu a tanečních technik.
 • Vysoce je hodnoceno kvalitní zvládnutí předvedených technik. Hodnocení poroty nemůže být vysoké, pokud tanečníci předvádí nezvládnutou taneční techniku!
 • Vysoce je hodnocena dynamika v průběhu pohybu a timing. Pokud tanečníci tančí sice v rytmu, ale bez dynamiky pohybu, se stále stejnou intenzitou, nemůže být skupina vysoce hodnocena!
 • Vysoce je hodnocen výraz a energie, která z formace vyzařuje.
 • Pokud tančí tanečníci mimo rytmus, nemůže být vysoce choreografie hodnocena i přesto že budou předvedeny velmi náročné pohybové kombinace! Nejedná se o soutěž gymnastů, sportovců, či ekvilibristů, ale tanečníků.
 • Vysoce je hodnocen soulad choreografie s hudebním podkladem.
Porotce vždy hodnotí choreografii k dané soutěžní věkové kategorii, pokud například v kategorii HVK tančí i mladší tanečníci dle soutěžního řádu, není na to u poroty brán zřetel a jsou všichni hodnoceni v rámci předpokládané taneční úrovně pro věkovou kategorii HVK.